न्यूयॉर्क 2000

“खरा बदल अंतःकरणातच घडायला हवा ”

परिवर्तनाच्या मोठ्या आशाआकांक्षा मनी बाळगून आपण नव्या सहस्राब्दात पदार्पण केले आहे. परंतु नुसतेच वर्षदर्शक आकडे बदलले आहेत, मूलभूतपणे काहीच परिवर्तन घडलेले नाही. खराखुरा बदल तर आपल्या अंतःकरणातच घडून यायला हवा. कारण आपल्या अंतःकरणातून संघर्ष व नकारात्मकता काढून टाकली तरच आपण शांतीच्या प्रस्थापनेत खरीखुरी विधायक भूमिका बजावू शकतो. जगाच्या विनाशासाठी सज्ज असलेली संहारक अण्वस्त्रे नुसतीच संग्रहालयात हलवून जगात शांती अवतरणार नाही; तर सर्वप्रथम मनाची संहारक अण्वस्त्रे आपण नष्ट केली पाहिजे.

सहस्राब्द विश्वशांती परिषदेत.(न्यूयॉर्क येथे युनोच्या आमसभेत)