“या नुतन सहस्राब्दात आपले परम लक्ष्य असावे, आपल्या सत्य स्वरूपाला ओळखण्याचे- आपल्या अंतरात नित्य स्थित असलेल्या विश्व चैतन्याचा शोध घेण्याचे. आगामी शताब्दीत हे लक्ष्य प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नाला आपण प्राधान्य दिले पाहिजे, किंबहुना हे शतक या महत्वपूर्ण लक्ष्याच्या नावानेच ओळखले जावे.”
– संयुक्त राष्ट्र संघाच्या(युनो)आंतरधर्मिय परिषदेत अम्मांचे संबोधन – 1995

“हा क्षण आपल्या अंतःकरणात प्रेम व करुणा जागविण्याचा आहे. ही वेळ आपल्या हृदयाने प्रार्थना करण्याची आणि हाताने कर्म करण्याची आहे. अशावेळी दुःखीकष्टी लोकांच्या सहाय्यासाठी आपले हात पुढे येवोत आणि अशाप्रकारे सहानुभूती आणि दयेचा दीप आपल्या अंतरात प्रज्वलित होवो.”
अम्मांचा नववर्षाचा संदेश, 2005