“हा क्षण आपल्या अंतःकरणात प्रेम व करुणा जागविण्याचा आहे. ही वेळ आपल्या हृदयाने प्रार्थना करण्याची आणि हाताने कर्म करण्याची आहे. अशावेळी दुःखीकष्टी लोकांच्या सहाय्यासाठी आपले हात पुढे येवोत आणि अशाप्रकारे सहानुभूती आणि दयेचा दीप आपल्या अंतरात प्रज्वलित होवो.”
— अम्मांचा नववर्षाचा संदेश, 2005