ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುವರು ?
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾರೀಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ನಗರಗಳ ಪ್ರವಾಸ.

ವಸಂತದ ಮಂದ ಮಾರುತದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಅವರವರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸುವರು.

ಅಮೃತಪುರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ:
ಎಂದಿನ ದರ್ಶನ ದಿನಗಳು: ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ.
ಅಮೃತಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರ ತನಕ

ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರಮ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಎರ್ನಾಕುಲಂಗೆ ಹಾಗು 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ತ್ರಿಶೂರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
_______________________________________

ಅಮ್ಮನ ಜಪಾನ್ ಯಾತ್ರೆ, 2014
ಟೋಕ್ಯೋ ಮೇ 19-21

ಅಮೇರಿಕದ ಯಾತ್ರೆ, 2014

ಅಮ್ಮನ ಅಮೇರಿಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜುಲೈ 13ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಯಾಟ್‌‌ಲ್, ವಾಶಿಂಟನ್
ಮೇ 23 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಮೇ 24-26 ರಿಟ್ರೀಟ್
ಮೇ 26 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಸ್ಯನ್ ರೆಮೊನ್, ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ
ಮೇ 28 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಮೇ 29-31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಮೇ 31 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
ಜೂನ್ 2 ಸಂಜೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ)
ಜೂನ್ 3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 4-6 ರಿಟ್ರೀಟ್
ಜೂನ್ 6 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್, ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ
ಜೂನ್ 8 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಜೂನ್ 9 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 10-12 ರಿಟ್ರೀಟ್
ಜೂನ್ 12 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಸ್ಯಾಂಟ ಫೀ, ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ಜೂನ್ 15 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 16-18 ರಿಟ್ರೀಟ್
ಜೂನ್ 18 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಡ್ಯಾಲಸ್, ಟೆಕ್ಸೆಸ್
ಜೂನ್ 20-21 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 21 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಷಿಕಾಗೊ, ಇಲ್ಲಿನೋಯ್
ಜೂನ್ 23 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಜೂನ್ 24-25 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 25 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಬಾಸ್ಟನ್, ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್
ಜೂನ್ 27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ
ಜೂನ್ 28-29 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂನ್ 29 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್, ಡಿಸಿ
ಜೂಲೈ 1-2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂಲೈ 2 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಜೂಲೈ 5 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಜೂಲೈ 6-7 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂಲೈ 7 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಟೋರಾಂಟೋ, ಒಂಟ್ಯಾರಿಯೋ
ಜೂಲೈ 10 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಜೂಲೈ 11-13 ರಿಟ್ರೀಟ್
ಜೂಲೈ 13 ಸಂಜೆ: ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂಜೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

_______________________________________

ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳು
ಕೃತಿಕ