ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਅੰਮਾ – ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ , ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਅਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ?

 

ਅੰਮਾ – ਕੀ ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ? ਨਹੀਂ , ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸਨੂੰ ਦਈਏ , ਓੜਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਾਏਗਾ ਹੀ । ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ । ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ , ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ , ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਨੇਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੂੱਝ ਕੇ ਜਹਿਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ , ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਹਰੀਲੀ ਮਕੜੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹੋਗੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ , ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ – ਭਾਂਤੀ ਸੱਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ , ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਔਖਾ ਜਰੂਰ ਹੈ , ਪਰ ਚੇਤੰਨਤਾ , ਵਿਵੇਕ , ਤਪੱਸਿਆ , ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ।