• 1987 ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਖਾ – ਕੋਡੰਗਲੂਰ, ਕੇਰਲ ।
 • 1989 ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੀਰਣ ਜਰਜਰ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ।
  ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾ ਉਦਯੋਗਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।
 • 1990 ਕੋੱਲਮ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ।
  ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਸਥਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ।
 • 1994 ਇੰਜਿਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਕੋਇੰਬੱਤੂਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ।
 • ਕੈਂਸਰ ਪੀਡਤਾਂ ਲਈ ਅਮ੍ਰਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਂਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ।
 • 1995 ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 25,000 ਮੁੱਫਤ ਮਕਾਨ – ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਕੁਟੀਰੰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ।
 • 1996 ਕੋਇੰਬੱਤੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਰੰਭ ।
  ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਲਜ, ਕੋਚੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ।
  ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰਾਂ ਲਈ ਤਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਰੰਭ ।
 • 1997 ‘ਏਂਮਸ’ – ਵਿਵਿਧ ਮੁਹਾਰਤ ਯੁਕਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਿਤ।
 • 1998 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5,000 ਮੁੱਫਤ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ।
  ਸ਼ਿਵਕਾਸ਼ੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਰੰਭ ।
  ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਨਿਧਿ’ ਅਰੰਭ ।
  ਗੁਜਰਾਤ ਭੁਚਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਰਾਹਤ – 1,200 ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਿਤ
  ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦਘਾਟਿਤ ।
 • 2001 ਅਮ੍ਰਤਾ ਕੁਟਿਰੰ – ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 25,000 ਘਰ ਨਿਰਮਿਤ – ਅਗਲੇ
  10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ।
 • 2002 ਮਾਂ ਦੇ ਉਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ।
  ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਰੰਭ ।
 • 2003 ਬੇਂਗਲੋਰ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਤਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜਿਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ।
  ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਦੰਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ।
  ਮੈਸੂਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਾਲਜ ਉਦਘਾਟਿਤ ।
  ਕੋਇੰਬੱਤੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ।
  ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ੰ 50’, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੰਮਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ।
  ਤਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਅਮ੍ਰਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇਵਾ ਘਰ ਉਦਘਾਟਿਤ ।
  ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮ੍ਰਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਸਥਾਪਤ ।
  ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਜੋਜਿਤ ।
  ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੁ ਵਿੱਚ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਂਦਰ ਅਰੰਭ ।
  ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਉਦਘਾਟਿਤ ।
  ‘ਸਮੁੱਚੀ ਅਮ੍ਰਤਾ ਧਿਆਨ ਤਕਨੀਕ’ I am Tech . ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ।
  ਵਾਇਨਾਡ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮ੍ਰਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ।
  ਜੈਵ ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ ਕਾਲਜ ਅਮ੍ਰਤਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ।

every action is worship

 • 2004 ਅਮ੍ਰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਰੰਭ ।
  ਅਮ੍ਰਤਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ।
  ਸੁਨਾਮੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 100 ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ।
  ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਲਜ ਉਦਘਾਟਿਤ ।
 • 2005 ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ।
  ਯੂ.ਨ.ਨੇ ਮਾਤਾ ਅਮ੍ਰਤਾਨੰਦਮਈ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
  ਸੁਨਾਮੀ ਪੁਨਰਾਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 6,200 ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ।
  ਕਟਰੀਨਾ ਵਾਂਵਰੋਲਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਸ਼ – ਕਲਿੰਟਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ।
  25 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋ – ਯੂ . ਏਸ . ਪਹਿਲ ਸਥਾਪਤ ।
  ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਂਬਈ ਵਿੱਚ ਬਾਢ ਗਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ।
 • 2006 ਅਮ੍ਰਤਨਿਧਿ ਪੇਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵਦਾਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ – ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ।
  ਕਾਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ – ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਨਿਲਇਮ’ ਸਥਾਪਤ ।
  ਅਮ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੈਸੂਰ, ਉਦਘਾਟਿਤ ।
 • 2007 ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੀ’ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ।
  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਵਿਦਿਆਮ੍ਰਤਮ’ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ।
  ਬਿਹਾਰ ਬਾਢ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ।
 • 2008 ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂਵਰੋਲਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ।
 • 2009 ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਵੋਟੋਟੋ ਬੋਮਾ’ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ।
  ‘ਵਿਦਿਆਮ੍ਰਤੰ’ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਨਿਆ ਦੇ ਏਡਸ ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ,
  ਮੰਦਬੁਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ।
 • 2010 ਆਂਦਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਾਢ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋਡ ਰੁਪੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ