Category / ਸੱਚ – ਸਨਾਤਨ

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮਨਦਾ । ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ , ਉੱਲਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਣ ਨਾਲ ਅਸੀ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ । ਰਿਸ਼ੀਵਰਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ […]

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਪ ਦੀ ਕਮੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਜ ਬਦਲਨੀ ਪਵੇ । ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਕਰਣ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ […]

ਦੁਖ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਗੁਰੂ , ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ […]

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ । ਉਹ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚੀ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਤੋ […]

ਪੂਰਨ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੰਨ ਹਨ | ਸਰੀਰ-ਬੋਧ ਸਮੁੱਚ-ਬੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕੁਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੈਰ […]