ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ? ਕੀ ਰੱਬ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ , ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਅੰਮਾ – ਰੱਬ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ , ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ – ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ , ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਕੁੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੀ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੇਰਿਕਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ । ਕਈ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫੁਲ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਫੁਲ , ਦੂਜੀਆਂ ਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ , ਜਲਦੀ ਕੁਮਲਾ ਗਏ । ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ , ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ।

ਅੰਮਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ – ਅੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲੈਣ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ । ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ , ਉਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ।

ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਜਪ ਕਰਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ , ਅੰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੱਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ , ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਉੱਤੇ , ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ । ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ , ਸ਼ੁੱਧ – ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਅਸੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ।