ਅਮ੍ਰਤਾਪੁਰੀ , ਸਿਤੰਬਰ 22 , 2010

ਮਾਂ ( ਮਾਤਾ ਅਮ੍ਰਤਾਨੰਦਮਈ ਦੇਵੀ ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਂਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਮ੍ਰਤਾਨੰਦਮਈ ਮੱਠ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਗਤਿਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ । ”
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਖ੍ੱਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ( ਘੱਟੀਆ ) ਹੈ ।

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ , ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੁੱਕਨ ਦੀਆਂ ਲੇਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਬਸ – ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ( ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ) ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ , ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਿਤੀਯਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਅਮ੍ਰਤਾਨੰਦਮਈ ਮੱਠ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।

ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।