ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਆਤਮਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

ਅੰਮਾ– ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ , ਈਸ਼ਵਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ । ਮੌਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਬਲਕਿ ਉਪਾਧਿ ਯਾਨਿ ਸਰੀਰ ( ਸਮੱਗਰੀ ) ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੌਤ ਉਪਾਧਿ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ , ਨਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤੀ ।