Tag / ਧਿਆਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੰਮਾ – ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਸਦਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਟਾਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਯਮ , ਨਿਯਮ , ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਅੰਮਾ – ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੱਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੱਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ , ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ – ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ , ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਸਭ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ, ਅਸੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਜਪ ਵੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ– ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਲੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਬੱਚੋਂ , ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਕਰੋ । ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਜਿਸ ਬਿੰਦੁ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਧਿਆਨ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ […]