Author / amrita

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ: ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ । ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਿਏ । ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੂਰੇ […]

ਬੱਚੋਂ, ਨਿ:ਸਵਾਰਥ ਜਨਸੇਵਾ ਹੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ । ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਰਤੱਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ […]

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ, ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਅਪਨੇ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਲ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ । ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਚਾਰੀ, ਦਰਿਦਰ ਤੀਵੀਂ […]