મુંબઈથી એક આધેડ વયની સ્ત્રી અને એક યુવતી જે હમણાં જ જર્મનીથી આવી હતી, બંને સાથે મળી અમ્મા પાસે આવ્યા, દંડવત કરી, ફળોની એક થાળી અમ્માના ચરણોમાં ધરી. અમ્માએ તે બંનેને આલિંગનમાં લીધા. તે યુવતીની, આશ્રમની આ પહેલી મુલાકાત હતી. તેની આંખોમાં આંસુ છલકાઈ રહ્યાં હતા. અમ્મા : “પુત્રી, તું ક્યાંથી આવે છે?” તે યુવતી […]