Tag / ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮਨਦਾ । ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ , ਉੱਲਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਣ ਨਾਲ ਅਸੀ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ । ਰਿਸ਼ੀਵਰਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ […]

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਪ ਦੀ ਕਮੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਜ ਬਦਲਨੀ ਪਵੇ । ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਕਰਣ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ […]

ਦੁਖ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਗੁਰੂ , ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਦੂੱਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ? ਮਾਂ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ , ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਤੀ ਕੋਟ ਦੇਵਤਰਪਣ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਯਥਾਰਥ: ਕੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ? ਅੰਮਾ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ , ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ […]