Tag / ਸੰਸਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ , ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਤਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ‘ ਮੈਂ ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ । ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਨਹੀਂ ਹੈ , […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮਾਂ , ਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਮਾਂ: ਬੱਚੋਂ, ਇਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਸੱਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ […]