Tag / ਸ਼ਰਧਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ । ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਅੰਮਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੀ , ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦੇ ਸਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਣਾ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੀ ? ਅੰਮਾ – ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਣਾ ਸਿਖਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜ , ਜਿਵੇਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਚੁਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸਲੀਲਾ ਖੇਡਣਾ , ਕੀ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਅਸ਼ੋਭਨੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਅੰਮਾ – ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ , ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਜਾਂ 7 […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਾ ਕੰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਵਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਕੇ , ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਪਵਿਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਾਪਾਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ? ਅੰਮਾ – ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ […]