Tag / ਸ਼ਰਧਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਇੱਕ ਸਦਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣਤਯਾ ਪਾਲਣ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਕੇਵਲ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਸਦਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਵਾਂਦੇ ਹਾਂ , ਤਾਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਾਂ , ਰੱਬ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ , ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਸਮਾਜ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਨਵਯ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਾਬਰ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹਪੂਰਵਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ […]