Tag / ਸਬਰ

ਫੁਲ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਯ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦੇ । ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚ – ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਉਦੋਂ ਅਸੀ ਉਸਦੇ ਸੌਂਦਰਯ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ । ਇੱਥੇ ਸਬਰ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ , ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ – ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ , ਪਾਰਬਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਸਭ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ […]