Tag / ਰੱਬ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਏ ਇਹ ਹੈ , ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਗਿਆਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਜਾਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਹੋਵੇ , ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪਾਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰੰਪਰਕ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗਾਓਣ ਲੱਗਣ ? […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ? ਅੰਮਾ – ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਅੰਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿ:ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਇੱਕ ਮਾਂ , ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦੀ ਹੈ , ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬੱਚੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਵੇ , ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜਿਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਖਰਚ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ – ” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖੇਗਾ , ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ! “ ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਅੰਮਾ ( ਹੰਸਦੀ ਹੈ ) – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਅੰਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ? ਅੰਮਾ – ਅੰਮਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ […]