Tag / ਮੰਤਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਅਪਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਣ , ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ? ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਇਸਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਣਗੇ । ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ , ਨਾਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ‌ਿਰਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ […]