Tag / ਮਹਾਤਮਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾੜ੍ਹ , ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਚਾਂਦੇ ? ਅੰਮਾ – ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਮ – […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਓਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ , ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ […]