Tag / ਭਗਵਾਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ , ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲੁਕੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ , ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅਨਚਾਹੇ ਭਾਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਗੁਰੂ , ਚੇਲੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ , ਇੱਛਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਬਲਕਿ ਆਤਮਕ ਸੱਮਝ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਆਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ , ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ । ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਅੰਮਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੀ , ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦੇ ਸਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਣਾ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੀ ? ਅੰਮਾ – ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਣਾ ਸਿਖਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ […]