Tag / ਪ੍ਰੇਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ , ਕਿ ਸੱਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਇਨਾਂ ਦੋ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਮਜੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅੰਮਾ – ਭੌਤਿਕ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਲੋਭ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੁਖ ਦੀ ਵਧੱਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ । ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ , ਉਹ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ , ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਸਮਾਜ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਨਵਯ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਾਬਰ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹਪੂਰਵਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ […]