Tag / ਉਪਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ , ਇੱਛਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਬਲਕਿ ਆਤਮਕ ਸੱਮਝ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਆਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਕੇ , ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਏ । ਕੀ ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਾਂ , ਰੱਬ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸ਼ਾਸਤਰ , ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਅਰਜਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗਾ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਸਮਾਜ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਨਵਯ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਾਬਰ […]