Tag / ਅਰਦਾਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ? ਅੰਮਾ – ਬੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ‘ ਭਗਤੀ ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਏ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਅਤੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਵੋ – ” ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ […]