Tag / ਅਧਿਆਤਮ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ? ਅੰਮਾ – ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ , ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਹੈ , ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ […]

ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਮਾਰਚ 1999 ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ , ਕੋਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੇਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ – ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੇਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸੇਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ; ਬੇਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਹੇਤੁ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੁਟੀਰਮ’ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਮਾਂ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤ ਹਨ । ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਗਤ , ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ , ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ? ਅੰਮਾ – ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ , ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਸੰਗਠਨ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਏ ਇਹ ਹੈ , ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਗਿਆਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਜਾਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਹੋਵੇ , ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪਾਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰੰਪਰਕ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗਾਓਣ ਲੱਗਣ ? […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ , ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿ:ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅੰਮਾ – ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੱਮਝ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰਥ ਘਟੇਗੀ । ਸਵਾਰਥ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ – ਫਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ […]