Tag / ਅਦਵੈਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ? ਅੰਮਾ – ਬੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ‘ ਭਗਤੀ ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਏ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਅਤੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ – ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਫਿਰ ਅਸੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ? ਅੰਮਾ – ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ – ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁੱਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਾ ਕੰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਵਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਕੇ , ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ […]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ , ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਰਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਜਿਨ੍ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ […]

ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਮਾਰਚ 1999 ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ , ਕੋਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੇਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ – ‘ਅਮ੍ਰਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਮੇਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸੇਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ; ਬੇਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਹੇਤੁ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੁਟੀਰਮ’ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਮਾਂ […]