प्रश्न – हिंदू धर्मात तेहतीस कोटी देवीदेवतांची आराधना केली जाते. वस्तुतः ईश्वर एक आहे की अनेक? अम्मा – हिंदू धर्मात ईश्वर अनेक नाहीत. हिंदू धर्मात एकाच ईश्वरावर विश्वास ठेवला जातो. एवढेच नाही तर हिंदू धर्म अशी घोषणा करतो की संपूर्ण ब्रह्मांडात ईश्वराहून भिन्न असे दुसरे काहीच नाही. दृष्यमान जगतातील ही सर्व भिन्नभिन्न नामरूपे ही त्या […]