മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് കെനിയയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച കുട്ടികളുടെ സംക്ഷണ കേന്ദ്രം അമ്മയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ആതി നദീതീത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുപരിപാടിയില്‍ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.